Medlemskab og Priser

Almindeligt medlem 150,- pr. år.

Ægtefælle / samlever uden MC   75,- pr. år.

Indmeldelsesgebyr for almindeligt medlem 50,-.

Klubbens bankforbindelse er Danske Bank Reg. nr.: 3572 Konto nr.: 3572901645